Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Kolera

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prevention

  • Hög sanitär standard

Vaccin - Dukoral®

Dukoral består av avdödade formalinbehandlade V. cholerae samt atoxiska subenheter av koleratoxinet. Vaccinet ger ett lokalt sekretoriskt IgA-svar i tarmen mot både bakterien och subenheterna.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Kolera Filename: Prevention.html ChapterId: 921 SectionId: ChapterGroupId: 44