Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Kolera

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

  • [Akut diarré, upp till 20 liter/dygn
  • Dehydrering - Insjunkna ögon, nedsatt hudturgor, bleka slemhinnor
  • Chock
  • Hög dödlighet i utvecklingsländer (ca 10% utan adekvat vätsketerapi)]

Diagnostik

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Kolera Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 921 SectionId: ChapterGroupId: 44