Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Rabies

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • Undvik kontakt med däggdjur i länder där rabies förekommer
  • Postexpositionsprofylax: Immunoglobuliner + vaccin

Prognos

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Rabies Filename: Behandling.html ChapterId: 907 SectionId: ChapterGroupId: 44