Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Rabies

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Diagnosen bör övervägas när en patient visar encefalitsymptom efter vistelse i endemiska områden
  • PCR
  • Serologi - Kan visa både infektion och immunstatus efter vaccination

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Rabies Filename: Diagnostik.html ChapterId: 907 SectionId: ChapterGroupId: 44