Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Rabies

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Rabies orsakas av ett neurotropt RNA-virus tillhörande gruppen rhabdovirus
  • Viruset är en zoonos som kan ha alla däggdjur som reservoar
  • Människor drabbas vanligen via bett av infekterade hundar eller fladdermöss
  • Inkubationstid: 1-3 månader

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Rabies Filename: Etiologi.html ChapterId: 907 SectionId: ChapterGroupId: 44