Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Rabies

Översikt

Rabies är en zoonos som kan ha alla däggdjur som reservoar. Sjukdomen orsakas av ett neurotropt RNA-virus tillhörande gruppen rhabdovirus. Människor drabbas vanligen via bett av infekterade hundar eller fladdermöss. Sjukdomen förkommer framförallt i Afrika och Asien och är i princip utrotad i Sverige (inget fall sedan 1800-talet). Sjukdomen har en inkubationstid på flera månader och under tiden tar sig viruset via perifera nervbanor till CNS där de framförallt ger påverkan på hjärnstammen, hippocampus och diencefalon. Sjukdomen leder så gott som alltid till döden. Sjukdomen behandlas med postexpositionsprofylax: Immunoglobuliner + vaccin eller preventivt med vaccination.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Rabies Filename: Oversikt.html ChapterId: 907 SectionId: ChapterGroupId: 44