Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Rabies

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

  • Viruset tar sig via perifera nervbanor till CNS där de framförallt ger påverkan på hjärnstammen, hippocampus och diencefalon.
  • Den långa inkubationstiden beror på att viruset rör sig väldigt långsamt längs de perifera nervbanorna.

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Rabies Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 907 SectionId: ChapterGroupId: 44