Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Rabies

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Prevention

  • Vaccin - Rabipur * 3 i.m och därefter var 5:e år för att upprätthålla immunitet
  • Fall ska anmälas till smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Rabies Filename: Prevention.html ChapterId: 907 SectionId: ChapterGroupId: 44