Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Rabies

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Prodromal fas

 • Feber
 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Sjukdomskänsla
 • Muskelvärk

Akut neurologisk fas

 • [Vattuskräck - Kranialnervspåverkan leder till att patienten drabbas av kramper vid sväljning vilket gör att de utvecklar ett väldigt obehag för vatten]
 • Hyperventilation
 • Afasi
 • Hallucinationer
 • Delirium
 • Aggressivitet
 • Hypersalivation

Komafas

 • Koma
 • Hypotension
 • Arytmier
 • Död - Leder alltid till död om inte snabb postexpositionsprofylax ges

Sjukdomsförlopp vid rabies

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Rabies Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 907 SectionId: ChapterGroupId: 44