Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Rickettsios

Översikt

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Serologi - Kan Ibland dröja innan rickettsioser leder till antikroppsutveckling vilket gör att flera prover kan vara nödvändigt

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Rickettsios Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1339 SectionId: ChapterGroupId: 44