Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Rickettsios

Översikt

Etiologi

 • Rickettsia är en grupp av obligata intracellulära gramnegativa bakterier som överförs via vektorer (fästing, löss, loppor, kvalster)
 • Bakterien förökar sig i blodkärlens endotel vilket orsakar en småkärlsvaskulit med risk för syrebrist i närliggande vävnad och blödningar
 • Det finns flera olika arter av rickettsia som ger upphov till skilda sjukdomar av olika allvarlighetsgrad (de flesta benigna):
  • Tyfus
   • Epidemisk tyfus (lusburen tyfus) - Ovanlig men kan vara allvarlig om obehandlad
   • Murintyfus (loppburen tyfus) - Mildare variant av epidemisk tyfus
  • Fläcktyfus - Sprids via fästingar
   • African tick bite fever (Rickettsia africae) - Den vanligaste och mest klassiska fläcktyfusen. Sjukdomen finns framförallt i Sydafrika.
   • Rocky mountain spotted fever - Finns i Nord- och Sydamerika, mycket sällsynt men kan vara allvarlig
   • Mediterranean spotted fever (sällsynt) - Indien, Afrika och Medelhavsområdet
  • Kvalsterburen fläcktyfus - Sprids via kvalster
 • Inkubationstid: ca 7 dagar för samtliga rickettsioser

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Rickettsios Filename: Etiologi.html ChapterId: 1339 SectionId: ChapterGroupId: 44