Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Rickettsios

Översikt

Rickettsia är en heterogen grupp av obligata intracellulära gramnegativa bakterier som överförs via vektorer (fästing, löss, loppor, kvalster). Bakteriegruppen orsakar olika sjukdomar (epidemisk tyfus, African tick bite fever mm.) Men det är i stort sett är det endast symptombilden som skiljer sig mellan olika varianter av rickettsios. Det vill säga diagnostik, differentialdiagnoser och behandling är samma oavsett variant. Diagnosen ställs med hjälp av serologi men upprepad provtagning kan ibland behövas. Behandlingen utgörs av doxycyklin. Obehandlad epidemisk tyfus och Rocky mountain spotted fever kan leda till multiorgnsvikt och vara dödlig.

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Rickettsios Filename: Oversikt.html ChapterId: 1339 SectionId: ChapterGroupId: 44