Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Schistosomiasis

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • 230 miljoner infekterade globalt
    • 100 000 dör årligen
  • Sjukdomen är vanligast i tropiska och subtropiska länder och förekommer framförallt i fattiga områden med låg sanitär standard
  • Människan smittas vid bad i sjöar eller annan kontakt med vatten

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Schistosomiasis Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 909 SectionId: ChapterGroupId: 44