Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Schistosomiasis

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Maskparasit som tillhör flundror. Finns fyra typer:
    • S. mansoni
    • S. haematobium
    • S. japonicum
    • S. mekongi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Schistosomiasis Filename: Etiologi.html ChapterId: 909 SectionId: ChapterGroupId: 44