Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Schistosomiasis

Översikt

Schistosomiasis är en både akut och kronisk sjukdom som orsakas av en maskparasit. Människan smittas vid bad i sjöar eller annan kontakt med vatten. Sjukdomen är vanligast i tropiska och subtropiska länder och förekommer framförallt i fattiga områden med låg sanitär standard. Akut ger maskarna, som tar sig in i värden genom att penetrera huden dermatit, Efter cirka en månad får man den akuta fasen av schistosomiasis med Katayamafeber vilket innebär bilaterala lunginfiltrat, hosta och eosinofili. Sjukdomen är mycket lättbehandlad och består av prazikantel (Biltricide®) i engångsdos.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Schistosomiasis Filename: Oversikt.html ChapterId: 909 SectionId: ChapterGroupId: 44