Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Schistosomiasis

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

  1. [Smittar vid bad i sjöar eller annan kontakt med vatten genom att cerkarier(larver) frisätts från smittade snäckor och penetrerar huden, något som kallas cerkariedermatit.]
  2. Parasiterna tar sig in i blodcirkulationen och efter ca en månad får man den akuta fasen av schistosomiasis med Katayamafeber vilket innebär bilaterala lunginfiltrat, hosta och eosinofili.
  3. Sedan kommer den kroniska fasen där haematobium mognar, först till en larv och sedan en vuxen mask, går till blåsans venösa plexa och kan där ge upphov till urinvägsinfektioner, genitala besvär, hematospermi, njursvikt och urinblåsecancer. Härifrån sitter maskarna och spottar ut ägg som kan gå till hjärnan, ryggmärgen, prostatan och andra olika ställen men som även kan utsöndras via urinen. S. mansoni går istället till mesenteriska venoler och kan ge leverfibros med ascites eller hepatosplenomegali.
  4. [När maskarna har mognat kan även de lägga ägg som går ut i faeces. När en sjuk person sedan uträttar sina behov i vattnet kommer äggen ut i vattnet. Äggen kläcks till miracidium som borrar sig in i snäckor som är mellanvärdar. Därefter bildar de återigen cerkarier som kan smitta människor]

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Schistosomiasis Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 909 SectionId: ChapterGroupId: 44