Infektionsmedicin > UVI

Akut cystit hos kvinnor och asymptomatisk bakterieuri

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Asymptomatisk bakterieuri

 • [Vanligt
  • Nästan 100% av kroniska KAD-bärare har ABU
  • Förekommer hos upp till 40-50% av äldre institutionsboende
 • Definition:
  • Växt av samma bakterier i två efterföljande prov från kvinnor eller i ett prov från män,
  • Inga symptom på urinvägsinfektion (t.ex. trängningar eller sveda vid miktion)]
 • [Behandlas ej (undantaget infektion med ureasproducerande bakterier t.ex. proteus)
  • Gäller dock ej gravida kvinnor som skall behandlas oavsett på grund av förhöjd risk för pyelonefrit
  • Även inför vissa urologiska ingrepp är antibiotikabehandling att rekommendera[1]
  • Bakteriuri är vanligt förekommande hos äldre och behöver inte vara förklaring till allmänpåverkan.]

Akut cystit

Antiobiotikaval vid empirisk behandling av akut cystit hos icke-gravida
Läkemedel Dosering Behandlingstid (dygn)
Pivmecillinam 200 mg x 3 5
400mg x 2 3
Nitrofurantoin 50 mg x 3 5
Trimetoprim 160 mg x 2 3
Cefadroxil 0,5 g x 2 eller 1g x 1 5

Komplikationer

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/UVI/Akut_cystit_hos_kvinnor_och_asymptomatisk_bakterieuri Filename: Behandling.html ChapterId: 799 SectionId: ChapterGroupId: 42