Infektionsmedicin > UVI

Akut cystit hos kvinnor och asymptomatisk bakterieuri

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

  • Klamydia eller annan STI
  • Uretrit
  • Vulvo-vaginit
  • Torra slemhinnor
  • Atrofiska slemhinnor
STI måste alltid finnas med som en differentialdiagnos och får inte missas

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/UVI/Akut_cystit_hos_kvinnor_och_asymptomatisk_bakterieuri Filename: Differentialdiagnoser.html ChapterId: 799 SectionId: ChapterGroupId: 42