Infektionsmedicin > UVI

Akut cystit hos kvinnor och asymptomatisk bakterieuri

Epidemiologi

  • Mycket vanligt
  • 50 % av alla kvinnor drabbas någon gång av cystit
  • 10 % av alla kvinnor över 18 drabbas årligen av cystit
  • 30 % får en ny infektion inom sex månader
  • 20 % av de som söker för cystit har en recidivinfektion

Bra film om cystit (8:18 min)

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/UVI/Akut_cystit_hos_kvinnor_och_asymptomatisk_bakterieuri Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 799 SectionId: ChapterGroupId: 42