Infektionsmedicin > UVI

Akut cystit hos kvinnor och asymptomatisk bakterieuri

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

  • Om besvär upphör behövs ingen uppföljning annars kontrollodla. Vid negativ kontrollodling bör andra diagnoser övervägas.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/UVI/Akut_cystit_hos_kvinnor_och_asymptomatisk_bakterieuri Filename: Uppfoljning.html ChapterId: 799 SectionId: ChapterGroupId: 42