Infektionsmedicin > UVI

Akut pyelonefrit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

[Antibiotika

 • Öppenvård:
  • Ciprofloxacin 500 mg x 2 p.o. i 7 dagar - Behandling sköts via öppenvården
   • Gravida: ceftibuten 400 mg * 1 p.o
 • Sjukhusvård:
Behandlas i huvudsak i öppenvården med peroral antibiotika!

Indikationer för intravenös behandling och inneliggande vård

 • Påverkat allmäntillstånd, kräkningar, förvirring
 • Störd cirkulation
 • Misstanke om avflödeshinder
 • Äldre och/eller patienter med komplicerande faktorer

Komplikationer

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/UVI/Akut_pyelonefrit Filename: Behandling.html ChapterId: 804 SectionId: ChapterGroupId: 42