Infektionsmedicin > UVI

Akut pyelonefrit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Status

  • Bukstatus inkl dunkömhet - Dunkömhet ses i nästan alla fall och vid avsaknad av dunkömhet är det viktigt överväga differentialdiagnoser
  • Temp - Nästan alltid över 38 grader men kan vara lägre hos immunosupprimerade och äldre patienter
  • Blodtryck, puls, andningsfrekvens - Värdera tecken på systemisk spridning och sepsis
  • Kontrollera residualurin hos män
Värdera allmäntillstånd och tecken på sepsis!

Klinisk kemi

  • Nitrit och granulocytesterastest
  • Urinodling
  • Blododling - Positiv i ca 20% av fallen
  • CRP (ofta > 100) och kreatinin

Bilddiagnostik

  • DT med kontrast kan användas vid osäker diagnos eller vid misstanke om abscess, obstruktion eller anatomiska avvikelser

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/UVI/Akut_pyelonefrit Filename: Diagnostik.html ChapterId: 804 SectionId: ChapterGroupId: 42