Infektionsmedicin > UVI

Akut pyelonefrit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Infektionen sprider sig vanligen till njurparenkymet via urinvägarna men även hematogen spridning förekommer.

Patogener

  • [E. coli (>80%) - E. coli har ännu större dominans bland patienter med friska urinvägar som drabbas av pyelonefrit
  • Klebsiella (ca 10%)
  • Proteus
  • Enterobacter]

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/UVI/Akut_pyelonefrit Filename: Etiologi.html ChapterId: 804 SectionId: ChapterGroupId: 42