Infektionsmedicin > UVI

Akut pyelonefrit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • [Urosepsis - Sepsis orsakad av bakterier från urinvägarna
  • Hydronefros
  • Pyelonefrit under graviditet kan leda till för tidig födsel och/eller låg födelsevikt]

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/UVI/Akut_pyelonefrit Filename: Komplikationer.html ChapterId: 804 SectionId: ChapterGroupId: 42