Infektionsmedicin > UVI

Akut pyelonefrit

Översikt

Akut pyelonefrit innebär en bakteriell infektion som engagerar njurbäckenet. Tillståndet är, liksom nedre urinvägsinfektion vanligare bland kvinnor. Typiska symptom är hög feber (kardinalsymptom), slöhet/allmänpåverkan samt kräkningar. En del patienter kan dock vara opåverkade och hos en stor del av patienterna saknas symptom från de nedre urinvägarna. I status ses typiskt sett dunkömhet över njurloger. Tillståndet behandlas med antibiotika. Administrationsform samt huruvida patienten är aktuell för inneliggande eller poliklinisk vård beror till stor del på patientens allmäntillstånd.

Bra film som förklarar akut pyelonefrit (9:48 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/UVI/Akut_pyelonefrit Filename: Oversikt.html ChapterId: 804 SectionId: ChapterGroupId: 42