Infektionsmedicin > UVI

Akut pyelonefrit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

  • Akut insjuknande
  • Feber, frossa
  • Dunkömhet över njurlogen - Sällan bilateral dunkömhet utan i de allra flesta fallen endast över en njurloge
  • Sjukdomskänsla, trötthet, aptitlöshet
  • Illamående, kräkningar
  • Smärtor
  • Dysuri saknas hos en tredjedel
Tänk på att äldre personer och immunsupprimerade kan sakna typiska symptom!

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/UVI/Akut_pyelonefrit Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 804 SectionId: ChapterGroupId: 42