Infektionsmedicin > UVI

Recidiverande cystit

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • Samma som vid akut cystit (se -> behandling akut cystit)
  • Byt antibiotika mellan olika behandlingskurer
  • Ev. recept så att patient kan självbehandla direkt vid symptomdebut.

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/UVI/Recidiverande_cystit Filename: Behandling.html ChapterId: 801 SectionId: ChapterGroupId: 42