Infektionsmedicin > UVI

Recidiverande cystit

Definitioner

  • ≥ 2 behandlingskrävande UVI senaste 6 månaderna alternativt ≥ 3 senaste året

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/UVI/Recidiverande_cystit Filename: Definitioner.html ChapterId: 801 SectionId: ChapterGroupId: 42