Infektionsmedicin > UVI

Recidiverande cystit

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Större frekvens av sekundärpatogener (Enterobacter, Klebsiella, Proteus och enterkocker) än vid icke recidiverande cystit
  • Ökad risk för antibiotikaresistenta bakteriestammar som t.ex. ESBL

Riskfaktorer

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/UVI/Recidiverande_cystit Filename: Etiologi.html ChapterId: 801 SectionId: ChapterGroupId: 42