Infektionsmedicin > UVI

Recidiverande cystit

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prevention

  • Undvik eventuella riskfaktorer
  • Regelbunden blåstömning
  • Lokal östrogenbehandling
  • Profylaktisk antibiotikakur

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/UVI/Recidiverande_cystit Filename: Prevention.html ChapterId: 801 SectionId: ChapterGroupId: 42