Infektionsmedicin > UVI

UVI - översikt

Översikt

Urinvägsinfektioner är ett samlingsbegrepp för alla typer av bakteriekolonisation i urinvägarna. Uropatogener har ofta sitt ursprung i den normala tarmfloran varifrån de tar fäste i det periuretrala området för att i vissa fall ascendera längs uretra och orsaka cystit. I de flesta fall begränsas infektionen till urinblåsan men de kan även ta sig vidare via urinledarna till njuren och orsaka pyelonefrit. Medan cystit är en ganska banal infektion är pyelonefrit en allvarlig infektion med systemisk påverkan. Vid pyelonefrit kan bakterierna även sprida sig hematogent, något som sker i 20 % av fallen. Tillståndet kallas urosepsis och kan leda till akut sepsis och chock.

Patogener vid UVI delas in i primärpatogener och sekundärpatogener. Primärpatogener kan infektera i övrigt friska individer och hit hör E. Coli som står för över 80% av alla urinvägsinfektioner och S. saprophyticus. Sekundärpatogener är i regel mer svårbehandlade med högre benägenhet för resistens. Dessa bakterier ses framförallt vid nosokomiala infektioner, recidiv eller hos riskpatienter. De vanligaste sekundärpatogenerna är Enterobacter, Proteus, enterokocker och Klebsiella.

Handläggningen av urinvägsinfektioner med val av antibiotikapreparat och vårdnivå är till stor del beroende på infektionsnivå, patientgrupp och uppkomst. Omständigheten till infektionen är viktig då det påverkar sannolikheten för olika patogener.

Bra film om UVI (8:22 min)

Infektionsnivå Patientgrupp Uppkomst

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/UVI/UVI_-_oversikt Filename: Oversikt.html ChapterId: 803 SectionId: ChapterGroupId: 42