Infektionsmedicin > UVI

UVI hos män

Översikt

Etiologi

  • UVI hos män skiljer sig från UVI hos kvinnor eftersom infektionen ofta även inkluderar prostatan.
  • Vid kronisk bakteriell prostatit är prostatan koloniserad av bakterier vilket kan leda till recidiverande UVI med samma bakteriestam
  • Förkalkningar och biofilmer i prostatan utgör ett skydd för bakterierna och försvårar behandlingen

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/UVI/UVI_hos_man Filename: Etiologi.html ChapterId: 814 SectionId: ChapterGroupId: 42