Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Denguefeber

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • [Symptomatisk, då det inte finns någon specifik behandling
  • Allvarliga fall kräver IVA-vård med vätsketerapi och åtgärder mot komplikationer]

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Denguefeber Filename: Behandling.html ChapterId: 908 SectionId: ChapterGroupId: 171