Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Denguefeber

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Ofta trombocytopeni, leukopeni och påverkat leverstatus]
  • Serologi – IgM-positivitet tidigast dag 4 efter feberdebut. Dag 5 är 80 % positiva och dag 10 är 93-99 % positiva. IgM kvarstår i tre månader. Dessutom fås en signifikant titerstegring av IgG. Dock finns en korsreaktion med andra flavivirus, t ex TBE, gula febern och japansk encefalit
  • PCR – 80-90 % är positiva dag 1-5, efter dag 5 oftast negativa
  • [Torniquettest där man pumpar upp trycket i kärlen med en manschett och sedan räknar kapillärerna. Anledningen till att detta fungerar är kapillärsvagheten som uppstår vid Denguefeber]

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Denguefeber Filename: Diagnostik.html ChapterId: 908 SectionId: ChapterGroupId: 171