Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Denguefeber

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

  • Malaria
  • Sepsis/pneumoni
  • Leptospiros
  • Chicungunya - Systersjukdom till Denguefeber och betyder på swahili den som går framåtböjt eftersom det ger en mycket svår ledvärk
  • Rickettsia-infektion
  • Meningokockmeningit
  • Mässling
  • Blödarfeber

Behandling

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Denguefeber Filename: Differentialdiagnoser.html ChapterId: 908 SectionId: ChapterGroupId: 171