Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Denguefeber

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Hemorragisk denguefeber

  • Ovanlig, utgör någon procent av alla dengueinfektioner
  • Allvarligare form av dengue som framförallt drabbar barn och personer som drabbas av upprepade exponeringar

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Denguefeber Filename: Klassifikation.html ChapterId: 908 SectionId: ChapterGroupId: 171