Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Gula febern

Översikt

Definition

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Det finns ingen specifik antiviral terapi för gula febern - behandlingen är således symtomatisk. Patienten är ofta i behov av modern intensivvård, som dock sällan finns tillgänglig i de områden där gula febern förekommer. Resenärer som förvärar sjukdomen, men hospitaliseras i hemlandet, har dock också i hög utsträckning fatala utfall, vilket visar på sjukdoms obevekliga förlopp.

Profylax

 • Skydd mot myggbett: myggmedel, myggnät, luftkonditionering och heltäckande kläder (långärmade tröjor och byxor). Det minskar samtidigt risken att drabbas av andra myggburna sjukdomar, såsom malaria och dengue.
 • Vaccinering:
  • Vaccinet är mycket effektivt (99% serokonversion och 95% skyddseffekt). Gula febernviruset är antigenetiskt konserverad i en serotyp - vaccinet skyddar mot samtliga stammar.
  • En dos ger livslångt skydd. Resenärer till subsahariska Afrika samt tropiska områden och storstäder i Sydamerika rekommenderas vaccination.
  • Kontraindikationer:
   • Vaccinet är ett attenuerat virus och bör således ej ges till immunosupprimerade, gravida, ammande, barn <9 månader eller äldre >60 år.
   • Ytterligare kontraindikationer utgör känd allergi mot ingredienser i vaccinet: ägg eller hönsproteiner (kyckling och gelatin).

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Gula_febern Filename: Behandling.html ChapterId: 4287 SectionId: ChapterGroupId: 171