Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Gula febern

Översikt

Definition

Termen gula febern härstammar från att sjukdomen utöver feber, i vissa fall, orsakar ikterus, alltså en gulfärgning av hudkostym och sklerae. Gula febern är en i gruppen blödarfebrar/virala hemorragiska febrar (VHF), som även utgörs av exempelvis Ebola, Lassa, Marburg och Krim-Kongo.

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Gula_febern Filename: Definition.html ChapterId: 4287 SectionId: ChapterGroupId: 171