Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Gula febern

Översikt

Definition

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Klinisk kemi

  • Leukopeni och trombocytopeni
  • ↑ Leverprover - som tecken på leverskada. Tvärtom jämfört med övriga virala hepatiter, ökar ASAT mer än ALAT (sannolikt pga samtidig myokard- och skelettmuskulaturskada)
  • ↑ Bilirubin
  • ↑ Kreatinin och proteinuri - som tecken på njurskada
  • Serologi:
    • ​​​​​​​IgM mot flavivirus kan detekteras efter cirka en veckas sjukdom
    • PCR och neutraliserande antikroppar - kan skilja gula febern från övriga flavivirus.

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Gula_febern Filename: Diagnostik.html ChapterId: 4287 SectionId: ChapterGroupId: 171