Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Gula febern

Översikt

Definition

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

  • Influensa
  • Dengue
  • Malaria
  • Viral hepatit
  • Tyfoid
  • Rickettsios
  • Leptospiros
  • Andra virala hemorragiska febrar, t ex Lassa, Krim-Kongo, Ebola etc.

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Gula_febern Filename: Differentialdiagnoser.html ChapterId: 4287 SectionId: ChapterGroupId: 171