Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Gula febern

Översikt

Definition

Epidemiologi

 • Incidens: 100 000 fall/år
  • Incidensen varierar dock kraftigt geografiskt samt över tid.
  • Epidemier förekommer framför allt i områden med tätbebodd polulation och låg vaccinationstäckning, i kombination med hög vektortäthet.
 • Mortalitet: 20-30% i Afrika, och 50-60% i Sydamerika.
  • Huruvida skillnaden i mortalitet beror på skillnad i virulens hos olika stammar, olika genetisk känslighet för viruset eller artefakter i rapporteringen, är okänt.
 • Sjukdomen förekommer i:
  • Afrika
  • Central- och Sydamerika
  • Sjukdomen förekommer ej i Asien
Samtliga virala hemoragiska febrar är smittspårningspliktiga

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Gula_febern Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 4287 SectionId: ChapterGroupId: 171