Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Gula febern

Översikt

Definition

Epidemiologi

Etiologi

Viruset är en vektorburen zoonos, som sprids via myggor i Aides- och Haemogogussläktet

Gula febernvirus

Viruset är en vektorburen zoonos, som sprids via myggor i Aides- och Haemogogussläktet. Människa och apa utgör reservoar för viruset. Det finns tre former för smitta av gula febern (sylviatisk form, intermediär form, urban form)

Sylvatisk form

Sylvatisk form förekommer i tropiska områden, där apor är den primära reservoaren. Myggor tillhörande Aides- eller Haemogogussläktet överför sjukdomen från apa till apa, och arbetare eller resenärer, riskerar vid besök till dessa tropiska områden, att förvärva sjukdomen.

Intermediär form

Intermediär form är den vanligaste typen av gula febernutbrott i Afrika. Myggorna som överför sjukdomen lever både i tropikerna och i urbana områden, och infekterar både apa och människa.

Urban form

  • Urban form är vanligast i områden där den urbana vektorn Aides Aegypti är prevalent.
  • Tätbefolkade områden där befolkningen har låg immunitet, dvs inte är vaccinerade eller tidigare har exponerats för viruset, är särskilt utsatta.
    • Sådan är exempelvis situationen i Asien, där gula febern för närvarande inte förekommer. Aides Aegypti har där dock en hög förekomst, och i kombination med att befolkningen saknar immunitet, är risken för stora epidemier, om viruset väl förs in i landet, stor.

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Gula_febern Filename: Etiologi.html ChapterId: 4287 SectionId: ChapterGroupId: 171