Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Gula febern

Översikt

Gula febern är en viral hemorragisk feber (VHF), som orsakas av ett flavivirus. Sjukdomen är myggburen, och kan smittas från apa till människa i glesbygd, eller människa till människa i tätbygd. Kliniskt manifesteras sjukdomen initialt med icke-specifika symtom, såsom feber, illamående och kräkningar, för att sedan, i cirka 15% av fallen, övergå i en allvarligare symtombild med hepatorenal dysfunktion, koagulopati och chock. Mortaliteten är hög. Gula febern förekommer i Afrika samt i Central- och Sydamerika, och incidensen är ungefär 100 000 fall/år.

Definition

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Gula_febern Filename: Oversikt.html ChapterId: 4287 SectionId: ChapterGroupId: 171