Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Gula febern

Översikt

Definition

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

  • Viruset tillhör familjen Flaviviridae - en grupp små (40-60 nm), höljeförsedda, enkelsträngade RNA-virus.
    • Viruset är en vektorburen zoonos, som smittas via myggbett.
  • Vid myggbett inokuleras cirka 1000-100 000 viruspartiklar intradermalt.
  • Virusreplikation startar lokalt, sannolikt i dendritiska celler i epidermis, och sprids via lymfsystemet till regionala lymfnoder. Lymfoida celler, framför allt monocyter/makrofager och histiocyter, är främsta säten för den primära replikationen. Stora virusmängder produceras i lever, lymfnoder och mjälte.
  • Viruset sprids sedan vidare till andra organ via lymfsystemet och blodbanan. I denna viremifas, som sker mellan tredje och sjätte dygnet, kan viruset överföras till blodsugande myggor.
  • Sjukdomen karaktäriseras i den sena fasen av hepatisk dysfunktion, renal insufficiens, koagulopati och cirkulatorisk chock (mekanismen för detta är sannolikt cytokinmedierad, så som vid sepsis).

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Gula_febern Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 4287 SectionId: ChapterGroupId: 171