Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Leishmaniasis

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Kutan leishmaniasis

  • Spontanläker i vissa fall
  • Natriumstiboglukonat - Saknas vedertagen medicinsk behandling

Visceral leishmaniasis

  • Liposomalt amfoteracin B

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Leishmaniasis Filename: Behandling.html ChapterId: 922 SectionId: ChapterGroupId: 171