Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Leishmaniasis

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

  • Leishmaniaparasiten är en protozoe
  • Sprids via sandmyggor
  • 20 olika arter som förekommer med varierande geografisk lokalisation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Leishmaniasis Filename: Etiologi.html ChapterId: 922 SectionId: ChapterGroupId: 171