Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Leishmaniasis

Översikt

Leishmaniasis är en parasitsjukdom som orsakas av en protozoe och sprids via myggor. Sjukdomen förekommer i subtropiska och tropiska länder och ger oftast inga symptom. Vid kutan leishmaniasis får patienten en ulceration med vulkanliknande utseende och vid så kallad visceral leishmaniasis kan patienten få symptom i form av feber, viktnedgång, hepatosplenomegali samt anemi, leuko- och trombocytopeni. Vid kutan form saknas vedertagen medicinsk behandling och den viscerala formen behandlas med Liposomalt amfoteracin B.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Leishmaniasis Filename: Oversikt.html ChapterId: 922 SectionId: ChapterGroupId: 171