Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Malaria

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • Febernedsättande
  • Finns många preparat, väljs beroende på typ av parasit, resistens och i vilket land smittan skedde, men i princip:
    • Vid lindriga fall behandlar man P. ovale, P. vivax och P. malariae akut med klorokinfosfat
    • Vid lindriga fall av P. falciparum behandlar man vanligen akut med artemeter/lumefantrin (Riamet®)
    • [Vid svåra fall inleder man oftast med artesunat i.v. (artemisinin), preparatet är verksamt mot samtliga parasiter]
  • Behandla komplikationer - ARDS, njursvikt, anemi, arytmier etc

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Malaria Filename: Behandling.html ChapterId: 890 SectionId: ChapterGroupId: 171