Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Malaria

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Tjock droppe + utstryk – Man petar ut en bloddroppe på ett objektglas, torkar, färgar med giemsa och letar efter parasiter. I enstaka fall kommer febern innan parasiten nått detekterbar nivå i blodet → upprepa provet om negativt men misstanken kvarstår. Används även för att följa graden av parasitemi.]
  • Antigentest
  • PCR

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Malaria Filename: Diagnostik.html ChapterId: 890 SectionId: ChapterGroupId: 171