Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Malaria

Översikt

Epidemiologi

Incidens

  • Sverige: 150-200 fall per år (samtliga smittade utomlands)
  • Afrika: ca 1 000 000 barn dör varje år

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Malaria Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 890 SectionId: ChapterGroupId: 171